ZESPÓŁ

Prof. dr hab.
Yevhen Yashchyshyn

Prof. dr hab. Yevhen Yashchyshyn otrzymał dyplom magistra inżyniera w 1979 roku na Politechnice Lwowskiej. Doktorat obronił w 1986 r. w Moskiewskim Państwowym Instytucie Elektroniki i Matematyki. Habilitację w dziedzinie elektroniki uzyskał na Politechnice Warszawskiej w 2006 r. Od 1999 r. jest pracownikiem Instytutu Radioelektroniki i Technologii Multimedialnych (IRTM) Politechniki Warszawskiej. W 2002 r. został kierownikiem Laboratorium Antenowego, a w 2009 r. Kierownikiem Działu Radiokomunikacji IRTM, Politechniki Warszawskiej. Jest autorem ponad 100 artykułów, autorem i współautorem trzech książek. Otrzymał jedenaście patentów. Jego zainteresowania badawcze obejmują teorię i techniki antenowe, inteligentne formowanie wiązki, rekonfigurowalne anteny, charakterystyki elektromagnetyczne materiałów, w tym badanie ferroelektrycznych kompozytów ceramiczno-polimerowych do częstotliwości subterahercowych.