Centrum Badań i Zastosowań
Terahercowych

Badania nad podstawowymi i aplikacyjnymi
własnościami promieniowania terahercowego

CENTERA to nowe centrum R&D finansowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB). Jego założycielami są światowej klasy polscy badacze – profesorowie IWC PAN Wojciech Knap i Thomas Skotnicki – od kilkunastu lat zajmujący się pionierskimi badaniami w dziedzinie promieniowania terahercowego.

Naukowcy z Centrum Badań i Zastosowań Terahercowych CENTERA zajmują się badaniami nad podstawowymi i aplikacyjnymi własnościami promieniowania terahercowego.

Założyciele Centrum Badań i Zastosowań
Terahercowych CENTERA

Prof. dr hab.
Wojciech Knap

Prof. dr hab. Wojciech Knap uzyskał tytuł magistra i doktora na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jego doktorat dotyczył właściwości terahercowych (dalekiej podczerwieni) półprzewodników o wąskiej szczelinie HgTe i InSb. Po uzyskaniu tytułu Doktora (1985) otrzymał stanowisko Profesora na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Fizyki. W 1987 r. przeniósł się do Francji, aby pracować jako Profesor Nadzwyczajny na Uniwersytecie w Montpellier, w Laboratorium Wysokich Pól Magnetycznych w Grenoble, oraz w Laboratorium Impulsowych Pól Magnetycznych w Toulouse.

KnapW CV+10 years track record v3 - styczeń 2023

10 Most important papers on Terahetrs Plsmonic of Nanostructures - styczeń 2023

Prof. dr hab. inż.
Tomasz Skotnicki

Prof. dr hab. inż. Thomas Skotnicki w latach 1985–1999 pracował w laboratoriach badawczych France Telecom. W roku 1999 dołączył do firmy STMicroelectronics, gdzie uzyskał status pierwszego “Company Fellow” oraz pełnił rolę pierwszego “Technical Vice-President”. Opracował nowatorską technologię FDSOI UTBB, która dziś jest wykorzystywana przez globalne firmy elektroniczne: STMicroelectronics, GF i Samsung. Obecnie pełni kilka funkcji: jest Z-cą Dyrektora w projekcie MAB CENTERA (Międzynarodowa Agenda Badawcza), Profesorem Instytutu Wysokich Ciśnień PAN, a także Politechniki Warszawskiej. Posiada 80 patentów. Jest autorem prawie 500 artykułów naukowych z dziedziny technologii CMOS oraz pozyskiwania energii z otoczenia (energy harvesting) oraz kilku rozdziałów książek. Nadzorował także 34 rozprawy doktorskie.

Mamy znakomite warunki do opracowania innowacyjnych przyrządów i technologii
terahercowych i wprowadzenia ich na rynek w Polsce i Europie.

Badaniami nad podstawowymi i aplikacyjnymi własnościami
promieniowania terahercowego będą zajmować się naukowcy
Centrum Badań i Zastosowań Terahercowych CENTERA.