ZESPÓŁ

Dr
Maciej Sakowicz

Dr Maciej Sakowicz otrzymał dyplom magistra fizyki w 2004 r. oraz obronił doktorat z fizyki ciała stałego (2008 r.) na Uniwersytecie Warszawskim. Po ukończeniu studiów spędził rok w Montpellier we Francji, pracując w zespole prof. W. Knapa jako Postdoctoral Researcher. Zajmował się wykrywaniem promieniowania terahercowego przez tranzystory polowe. W latach 2009 -2012 dołączył do grupy prof. C. Silvy na Universite de Montreal w Kanadzie, jako Postdoctoral Researcher zajmując się ultraszybką spektroskopią organicznych ogniw słonecznych. W okresie 2012-2018 pracował w Instytucie Technologii Elektronowej w Warszawie przy polach laserów kaskadowych THz i średniej podczerwieni. Od początku 2019 r. jest zatrudniony w Instytucie Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, gdzie zajmuje się detekcją i emisją terahercową z tranzystorów polowych. Jest autorem lub współautorem ponad 50 publikacji z dziedziny fizyki ciała stałego, fotoniki i elektroniki. Jego obecne zainteresowania badawcze obejmują terahercowe detektory plazmonowe i emitery.