ZESPÓŁ

Dr
Kamil Stelmaszczyk

Dr Kamil Stelmaszczyk jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie również obronił doktorat z fizyki w 2003 r. W latach 2004-2005 przebywał na stypendium Fundacji Aleksandra von Humboldta na Uniwersytecie w Berlinie, gdzie pracował w grupie Profesora Ludgera Wöste. Prowadził badania nad nasyceniowymi przestrzennymi solitonami optycznymi, w szczególności nad efektem wytwarzania superkontinuum, zakończone w 2012 r. habilitacją. Pracował w wiodących instytucjach naukowych w Niemczech: na Uniwersytecie Friedricha Schillera w Jenie, Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, w Centrum Helmholtza w Dreźnie-Rossendorf oraz Centrum Helmholtza w Berlinie. Od 2019 r. pracuje w Centrum Badań i Zastosowań Terahercowych – MAB CENTERA.