ZESPÓŁ

Prof. IWC PAN
Dmitry Lyubchenko

Kierownik Grupy Badawczej nr 4

Prof. IWC PAN Dmitri V. Lioubtchenko urodził się w Rosji w 1971 roku. Otrzymał tytuł naukowy inżyniera, magistra oraz stopień doktora w zakresie fizyki stosowanej i matematyki na Wydziale Elektroniki Fizycznej i Kwantowej Moskiewskiego Instytutu Fizyki i Technologii, odpowiednio w latach 1993, 1994 i 1998 r. W latach od 1994 do 1997 pracował w Instytucie Radioinżynierii i Elektroniki Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie. Następnie w latach 1997 – 1998 był profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Liverpoolu. W 1998 r. dołączył do Laboratorium Radiowego Politechniki Helsińskiej, obecnie Uniwersytetu Aalto w Finlandii, gdzie został docentem. Od 2008 do 2013 r. był stypendystą Akademii Fińskiej. W 2017 r. otrzymał stypendium na Wydziale Mikro i Nanotechnologii w KTH w Szwecji. Od 2019 roku jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk. Pracował jako naukowiec wizytujący na Uniwersytecie w Liverpoolu (1997-1998, 2003), w Trinity College, na Uniwersytecie w Dublinie (2001), w Chalmers University of Technology w Szwecji (program dostępu MC2 do korzystania z cleanroom’ów, wspierany przez UE, 2008), na Uniwersytecie Carlosa III w Madrycie (program COST VISTA, 2014). Od stycznia 2016 do grudnia 2018 należał do Zgromadzenia Ogólnego EuMA (GA). Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w dziedzinie nauk z zakresu elektrotechniki, szczególnie w opracowywaniu nowych materiałów do zastosowań mikrofalowych i optoelektronicznych oraz w przygotowywaniu aktywnych i pasywnych falowodów dielektrycznych i komponentów dla zakresu częstotliwości powyżej 100 GHz. Opublikował ponad 100 artykułów w recenzowanych książkach, czasopismach i materiałach konferencyjnych. Jest także autorem dwóch monografii na temat fal milimetrowych oraz falowodów i rezonatorów prętów dielektrycznych.