ZESPÓŁ

Prof. IWC PAN
Alvydas Lisauskas

Kierownik Grupy Badawczej nr 3

Prof. IWC PAN Alvydas Lisauskas otrzymał w 1995 r. dyplom z fizyki na Uniwersytecie Wileńskim. Stopień doktora nauk fizycznych uzyskał w 2001 r. w Royal Institute of Technology w Sztokholmie. W 2002 r. dołączył do Grupy Ultraszybkiej Spektroskopii i Fizyki Terahercowej na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie, pracując nad nowymi urządzeniami półprzewodnikowymi do zastosowań THz. Od 2014 roku jest profesorem i wiodącym naukowcem na Uniwersytecie Wileńskim na Litwie. W latach 2014–2016 był kierownikiem laboratorium badawczego utworzonego w ramach porozumienia pomiędzy Centrum Nauk Fizycznych i Technologii, a Uniwersytetem Wileńskim. W 2019 roku dołączył do projektu MAB CENTERA w Instytucie Wysokich Ciśnień PAN, gdzie kieruje grupą badawczą zajmującą się aktywnymi THz układami scalonymi. Jego zainteresowania badawcze obejmują fotonikę, a także urządzenia przystosowane do pomiarów z zakresu częstotliwości terahercowych oraz modelowanie fizyczne, jak i obwodowe urządzeń półprzewodnikowych, w tym opracowywanie i stosowanie technik obrazowania terahercowego.