ZESPÓŁ

Prof. dr hab.
Wojciech Knap

Prof. dr hab. Wojciech Knap uzyskał tytuł magistra i doktora na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jego doktorat dotyczył właściwości terahercowych (dalekiej podczerwieni) półprzewodników o wąskiej szczelinie HgTe i InSb. Po uzyskaniu tytułu Doktora (1985) otrzymał stanowisko Profesora na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Fizyki. W 1987 r. przeniósł się do Francji, aby pracować jako Profesor Nadzwyczajny na Uniwersytecie w Montpellier, w Laboratorium Wysokich Pól Magnetycznych w Grenoble, oraz w Laboratorium Impulsowych Pól Magnetycznych w Toulouse. W 1992 roku uzyskał stałe stanowisko we Francuskim Narodowym Centrum Badań Naukowych – CNRS – Montpellier. Pracował jako międzynarodowy badacz (visiting researcher) w Instytucie Politechniki w Rensselaer, Troy w stanie Nowy Jork oraz na Uniwersytecie Tohoku, w Sendai w Japonii. Jego najważniejsze zainteresowania naukowe oraz działalność koncentrują się wokół badań właściwości półprzewodników w dalekiej podczerwieni (promieniowanie terahercowe), a w szczególności wokół podstawowej fizyki i zastosowań wzbudzania plazmy terahercowej w nanostrukturach. Obecnie jest liderem międzynarodowego projektu badawczego MAB CENTERA i wraz z Prof. Tomaszem Skotnickim kieruje działaniami badawczo-rozwojowymi w zakresie nauk podstawowych i zastosowań promieniowania terahercowego.

Identyfikator naukowca ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4537-8712

Lista najważniejszych publikacji: https://centera.eu/publications_wk/

WYKSZTAŁCENIE

 • 2013 – Nominacja profesorska, Polska
 • 2012 – 1st Class Research Director, Laboratorium Charlesa Coulomba, Narodowe Centrum Badań Naukowych (CNRS) i Uniwersytet Montpellier, Francja
 • 2010 – Habilitacja w dziedzinie fizyki ciała stałego, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Polska
 • 2005 – Research Director, Laboratorium Charlesa Coulomba, CNRS i Uniwersytet Montpellier, Francja
 • 1992 – 1st Class Charge de Recherche, Laboratorium Charlesa Coulomba, CNRS i Uniwersytet Montpellier, Francja
 • 1992 – Habilitacja w dziedzinie fizyki ciała stałego, Wydział Fizyki Uniwersytetu w Montpellier, Francja
 • 1985 – Doktorat w dziedzinie fizyki, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Polska
 • 1979 – Tytuł magistra w dziedzinie fizyki, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Polska

OBECNIE ZAJMOWANE STANOWISKA

 • 2016 – 2021 Dyrektor Międzynarodowej Agendy Badawczej  CENTERA, Instytut Wysokich Ciśnień UNIPRESS, Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska
 • 2013 – 2021 Dyrektor  Grupy Badawczej Promieniowania Terahercowego, Instytut Wysokich Ciśnień UNIPRESS, Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska
 • 1992 – 2021 Research Director, Laboratorium Charlesa Coulomba, CNRS i Uniwersytet Montpellier, Francja

WCZEŚNIEJ ZAJMOWANE STANOWISKA

 • 2007 – 2008 Profesor nadzwyczajny –  Uniwersytet Tohoku, Sendai, Japonia
 • 1999 – 2001 Profesor nadzwyczajny –  Politechnika Rensselaer, Troy-New York, USA
 • 1991 – 1992 Profesor, Uniwersytet Paula Sabatiera, Tuluza, Francja
 • 1989 – 1990 Badacz, CNRS-SNCI Grenoble, Grenoble, Francja
 • 1987 – 1989 Wykładowca, Uniwersytet Montpellier II, Montpellier, Francja
 • 1983 – 1987 Adiunkt, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, Polska
 • 1979 – 1983 Asystent, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, Polska

STYPENDIA

 • 2017, 2018, 2019 Uniwersytet Tohoku – Scientific Council Fellowship Short Stay (1-3 miesiące) – Sendai, Japonia
 • 2016 – Foreign Guest Researcher Fellowship (3 miesiące ), Instytut Terahercowy RIKEN, Sendai, Japan
 • 2007 – 2008 Uniwersytet Tohoku – Scientific Council Fellowship long stay (rok) – Sendai, Japan
 • 1999 – 2001 Foreign Guest Researcher Fellowship, Politechnika Rensselaer, Troy, New York, USA

SUPERVISION OF GRADUATE STUDENTS AND POSTDOCTORAL FELLOWS

Promotor lub promotor pomocniczy mgr dr postdoc
2001 – 2021 Instytut Wysokich Ciśnień, PAN, Warszawa, Polska 1 6 8
1987 – 2019 Laboratorium Charlesa Coulomba, Uniwersytet  Montpellier Francja 13 12
2006 – 2017 RIEC, Uniwersytet Tohoku , Sendai, Japonia 1 1
1990 – 1992 Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych, CNRS Toulouse, Francja 1 2
1999 – 2001 Politechnika  Rensselaer , Troy, NY, USA 1 1
1979 – 1987 Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Polska 3 1

DZIAŁALNOŚĆ JAKO WYKŁADOWCA

 • 1987 – 1990 Asystent – Fizyka i Elektronika/Uniwersytet Montpellier/Francja
 • 1981 – 1987 Asystent – Elektronika /Uniwersytet Warszawski/ Polska
 • 1980 Asystent – Fizyka Ciała Stałego/Uniwersytet Warszawski/ Polska
 • 1979 Asystent – Fizyka /Uniwersytet Warszawski/ Polska

ORGANIZACJA KONFERENCJI NAUKOWYCH

 • 2019 – Członek komitetu naukowego –23 rd International Conference on Infrared, Millimetre and Terahertz Waves, Paryż , Francja
 • 2013 – Przewodniczący –  Terahertz Technology Workshop at Materials Research Society, International Conference MRS-2013, Warszawa, Polska
 • 2008 – Przewodniczący –  Terahertz Workshop Conference PIERS Marrakesz, Maroko
 • 2005 – 2020 – Przewodniczący –  Annual Workshops of International Research Network Terahertz Science and Technology, Montpellier, Francja i Warszawa, Polska
 • 1998 – Przewodniczący – “8th International Conference on Shallow Level Centres in Semiconductors” satellite of International Conference on Physics of Semiconductor, Montpellier, Francja
 • 1993 – 1998 – Główny organizator międzynarodowych seminariów „Semiconductors Research Group – GES” Uniwersystet w Montpellier, Francja

OBOWIĄZKI INSTYTUCJONALNE

 • 2018 – 2023 Kierownik projektu, Międzynarodowa Agenda Badawcza, Instytut Wysokich Ciśnień, Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska
 • 2017 – 2020 Kierownik projektu, Narodowe Centrum Badań Naukowych (CNRS), Montpellier, France
 • 2003 – 2021 Założyciel i kierownik Laboratorium Terahercowego (NL11), Instytut Wysokich Ciśnień, Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska
 • 2001 2021 – Kierownik projektu – Grupa Naukowo Technologiczna Teraherców, Wydział Fizyki Uniwersytetu w Montpellier, Francja

RECENZOWANIE

 • 2015 – 2021 Członek zespołu redakcyjnego, European Physical Journal – Applied Physics, Francja
 • 2021 – 2025 Członek zespołu redakcyjnego, Electronics MDPI, Szwajcaria
 • 2000 – 2021 Recenzent dla czasopism Nature, PRB, Sensors, Applied Physics Letters, Journal of Applied Physics
 • 2019 Ocena naukowa, National Terahertz Institute at RIKEN, Sendai, Japan
 • 2017 Ocena naukowa, National Institute of THz Science and Technology, Pekin, Chiny

CZŁONKOWSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH

 • 2004 – 2012 Założyciel i kierownik narodowej sieci badawczej (GDR) „Solid State Based Terahertz Emitters and Detectors, Francja
 • 2012 – 2015 Współzałożyciel i kierownik francuskiego oddziału – COST ACTION MP1204: TERA-MIR Radiation: Materials, Generation, Detection and Applications” także członek rady naukowej reprezentujący Francję
 • 2013 – 2018 Założyciel i kierownik międzynarodowej grupy badawczej „Semiconductor Based Terahertz Emitters and Detectors”
 • 2017 – 2020 Założyciel i kierownik międzynarodowego laboratorium badawczego: „Terahertz and Mid-Infrared Collective Phenomena in Semiconductor Nanostructures” – TERAMIR Francja, Polska, Rosja
 • 2002 – 2021 Founding Member Terahertz Science and Technology Group, Wydział Fizyki Uniwersystetu Montpellier, Francja
 • 2004 – 2021 Founding Member Terahertz Laboratory, Instytut Wysokich Ciśnień, Polska Akademia Nauk, Polska
 • 2014 – 2021 Założyciel przedsiębiorstwa typu spin-off „Terakalis” (http://www.terakalis.com) Wydział Fizyki Uniwersytetu Montpellier, Francja

WSPÓŁPRACA NAUKOWA

 1.  Prof. M. Shur, Terahercowe wzbudzenia fal plazmowych w nanostrukturach Wydział Elektroniki, Politechnika Rensselaer, Troy NY, USA
 2.  Prof. Taichi Otsuji, Wzbudzenia terahercowe i fale plazmowe w materiałach dwuwymiarowych, Instytut badawczy komunikacji elektrycznej (RIEC), Uniwersytet Tohoku, Japonia
 3.  Prof. V. Gavrilenko, Właściwości topologiczne heterozłączy tellurku kadmu i rtęci, Instytut Fizyki Mikrostruktur, Rosyjska Akademia Nauk, Institute of Physics of Microstructures, Russian Academy of Sciences, Niżny Nowogród, Rosja
 4.  Prof. H. Roskos, Fale plazmowe w grafenie i innych materiałach dwuwymiarowych, Wydział Fizyki, Uniwersytet Goethego, Niemcy
 5.  Prof. N. Averkiev i Prof. V Kachorovskii, Terahercowe wzbudzenia spinowe i plazmoniczne w ciałach stałych, Wydział Fizyki Teoretycznej, Instytut Fizyko-Techniczny im. A. F. Ioffego Rosyjskiej Akademii Nauk, Petersburg, Rosja
 6.  Prof S. Ganichev, Terahertz Ratchet i inne mechanizmy detekcji plazmonicznej w materiałach dwuwymiarowych, Wydział Fizyki Uniwersytetu w Ratyzbonie, Niemcy
 7. Prof. M. Orlita and Prof. M. Potemski, Właściwości w zakresie silnych pól magnetycznych materii Diraca, Laboratorium Pól Magnetycznych, Narodowe Centrum Badań Naukowych (CNRS) Grenoble, Francja