ZESPÓŁ

Mgr
Yurii Ivonyak

Mgr Yurii Ivonyak otrzymał tytuł magistra fizyki na Wydziale Półprzewodników Narodowego Uniwersytetu Jurija Fedkovycha na Ukrainie w 2005 roku. Posiada trzyletnie doświadczenie w pracy inżynierskiej w laboratorium fizyki powierzchni i nanofotoniki półprzewodników w Instytucie Fizyki Półprzewodników W.E. Łaszkariewskiego NAS na Ukrainie. Od 2008 roku jest doktorantem w Instytucie Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk. Jest zatrudniony w Laboratorium NL-11 (Terahertz Laboratory) Instytutu Wysokich Ciśnień PAN.