ZESPÓŁ

Mgr
Pavlo Sai

Mgr Pavlo Sai uzyskał tytuł magistra fizyki na Wydziale Fizyki i Matematyki na Żytomierskim Uniwersytecie Państwowym im. Iwana Franki w 2015 roku. Przez trzy lata zdobywał doświadczenie jako inżynier w laboratorium problemów fizycznych i technologicznych elektroniki mikrofalowej na ciele stałym w V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS na Ukrainie. Obecnie jest doktorantem Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Pracuje w Instytucie Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w projekcie MAB CENTERA. Jego główne zainteresowania naukowe to: urządzenia oparte na GaN dla zakresu widmowego THz, tranzystory o wysokiej ruchliwości elektronów, kontakt omowy i barierowy z materiałami z grupy azotków.