ZESPÓŁ

Mgr inż.
Mateusz Słowikowski

Mgr inż. Mateusz Słowikowski uzyskał tytuł magistra na kierunku elektronika na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Odbył dziesięciomiesięczny staż w IMEC w Belgii. Obecnie pracuje nad doktoratem z elektroniki w zakresie fotonicznych układów scalonych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych (PW). W projekcie MAB CENTERA odpowiada za procesy litografii wiązką elektronową.