ZESPÓŁ

Prof.
Marek Potemski

Kierownik grupy badawczej nr 6.

Prof. Marek Potemski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (1980); doktoryzował się w Polskiej Akademii Nauk (1986); prowadził badania początkowo w Warszawie (1980-1991) w Instytucie Fizyki, zanim dołączył do stałej kadry francuskiego Centre National de la Recherche Scientifique, jako pracownik naukowy, a następnie jako kierownik „Półprzewodników i Nanofizyki” we francuskim Narodowym Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych w Grenoble.
Właściwości elektronowe układów dwuwymiarowych i nanostruktur półprzewodnikowych, w połączeniu z zastosowaniem pól magnetycznych, stanowią najbardziej reprezentatywną dziedzinę jego działalności badawczej (400+ publikacji, ponad 11000 cytowań, promotor 18 projektów doktorskich i 24 habilitacyjnych, rozszerzone pobyty naukowe w NRC-Canada/IMS-Ottawa, Autonomiczny Uniwersytet Madrytu i Uniwersytet Warszawski/Wydział Fizyki).

Prof. Potemski jest członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego i Akademii Europejskiej; koordynował szereg projektów badawczych, w tym przyznanych mu przez NRC-Canada (Herzberg Prize and Fellowship), ERC (Advanced Research Grant), EC (w ramach Graphene Flagship) oraz FNP-Poland (w ramach programu TEAM). Dołączył do zespołu CENTERA z programem badawczym ukierunkowanym na badania materiałów 2D.