ZESPÓŁ

Mgr inż.
Maksym Dub

Mgr inż. Maksym Dub urodził się w 1994 r. na Ukrainie. Dyplom licencjacki z fizyki obronił na  Żytomierskim Uniwersytecie Państwowym im. Iwana Franki. Napisał pracę na temat „Badanie kontaktów omowych z diamentami”. Następnie uzyskał kwalifikacje nauczyciela fizyki, astronomii oraz  informatyki. W roku 2016 ukończył studia magisterskie na kierunku fizyka na Żytomierskim Uniwersytecie Państwowym im. Iwana Franki. Od roku 2016 do dzisiaj jest asystentem naukowym w dziedzinie fizyki ciała stałego w Instytucie Fizyki Półprzewodnikowej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. W roku 2019 podjął pracę w projekcie DAINA w Instytucie Wysokich Ciśnień PAN oraz rozpoczął doktorat w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk.