ZESPÓŁ

Mgr inż.
Maciej Filipiak

Mgr inż. Maciej Filipiak uzyskał tytuł magistra fotoniki na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w 2018 roku. Posiada 9-miesięczną praktykę w cleanroomie w laboratorium Litho w IMEC w Belgii. Obecnie jest pracownikiem Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, a także inżynierem w projekcie MAB CENTERA w Instytucie Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się fotolitografią i procesami odporności chemicznej.