ZESPÓŁ

Dr
Jacek Przybytek

Dr Jacek Przybytek uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim w 1997 roku tytuł doktora w dziedzinie doświadczalnej fizyki ciała stałego, specjalność: własności elektronowe materiałów i przyrządów elektronicznych w warunkach ekstremalnie niskich temperatur, wysokich ciśnień hydrostatycznych i silnego pola magnetycznego. Prowadził badania podstawowe i stosowane, m. in. własności optycznych i elektronicznych głębokich defektów i optymalizacji własności szumowych komercyjnych czujników pola magnetycznego opartych o zjawisko Halla w heterostrukturze AlGaAs/GaAs (stypendium podoktorskie Marie Curie Industrial Host Fellowship w Montrouge Technology Center firmy Schlumberger: 2000-2002). Szczególnie zainteresowały go zjawiska fluktuacyjne w ciałach stałych i przyrządach elektronicznych oraz ich związek z fundamentalnymi procesami rozpraszania, generacji-rekombinacji oraz relaksacji w ciałach stałych (np. źródła szumów elektronicznych w rezonansowej diodzie tunelowej lub transport elektronowy i szum w manganitach). Jako adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Fizyki (1997-2014) był zaangażowany w wiele różnych przedsięwzięć m.in.: koordynacja Centrum Doskonałości CEMOS – „Fizyka i technologia półprzewodnikowych materiałów i struktur dla optoelektroniki i spintroniki” w latach 2003-2006; społeczna opieka nad zapleczem kriogenicznym Zakładu Fizyki Ciała Stałego od 2006 do 2017 roku. Pełnił także rolę sekretarza i pełnomocnika Rektora UW ds. rekrutacji w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych w latach 2003-2007. Od 2017 roku jest asystentem w Instytucie Wysokich Ciśnień PAN oraz wolontariuszem na Wydziale Fizyki UW. Obecnie w ramach projektu TEAM 2016-3/2 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (pt. „Czujniki terahercowe oparte o materiały topologiczne”) zajmuje się magnetotransportowymi oraz szumowymi badaniami izolatorów topologicznych opartych o HgCdTe/HgTe.