ZESPÓŁ

Prof. dr hab.
Jacek Majewski

Wsparcie teoretyczne

Prof. dr hab. Jacek A. Majewski specjalizuje się w nanonaukach teoretycznych i obliczeniowych. Uzyskał tytuł magistra fizyki teoretycznej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie uzyskał stopień doktora (1981) i dr habilitowanego (1990) w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Po doktoracie zajmował stanowiska naukowe w Instytucie Fizyki PAN (1981-1988), Karl-Franzes Universität Graz (1984-1986 i 1988-1990), stanowisko profesora w Instytucie Waltera Schottky’ego i Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Technicznego w Monachium (1990-2004), a od 2004 roku jest profesorem na Wydziale Fizyki UW.

Obecne zainteresowania badawcze profesora Majewskiego koncentrują się na wieloskalowym (obliczenia ab-initio, schematy ścisłego wiązania i metody ciągłe) modelowaniu właściwości elektronowych, cech spinowych oraz zagadnień transportu nanostruktur półprzewodnikowych i dwuwymiarowych materiałów warstwowych.