ZESPÓŁ

Dr
Dmytro But

Dr Dmytro But otrzymał dyplom w dziedzinie inżynierii mikroelektronicznej Kijowskiego Instytutu Politechnicznego NTUU na Ukrainie w 2009 roku. Doktorat z zakresu fizyki obronił na Uniwersytecie w Montpellier w 2014 r. W latach 2014 – 2015 podjął pracę jako inżynier w Katedrze Fizyki i Technologii Układów Niskowymiarowych w V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS na Ukrainie. Od roku 2015 r. pracował na Uniwersytecie w Montpellier w grupie zajmującej się spektroskopią terahercową. W roku 2017 r. został zatrudniony jako asystent w Instytucie Elektrodynamiki, Mikrofal i Inżynierii Obwodów na Politechnice Wiedeńskiej. Następnie w 2018 roku dołączył do grupy badawczej w Instytucie Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, a w roku 2019 do projektu MAB CENTERA. Jego zainteresowania badawcze obejmują fizykę materii, elektronikę terahercową oraz systemy i urządzenia półprzewodnikowe.