ZESPÓŁ

Mgr inż.
Dariusz Obrębski

Mgr inż. Dariusz Obrębski studiował na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. W 1998 roku otrzymał tam dyplom inżyniera, a rok później magistra w dziedzinie projektowania układów scalonych. Od 1999 roku jest pracownikiem Instytutu Technologii Elektronowej, obecnie  –  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki.  Zajmuje się tam projektowaniem cyfrowych układów scalonych, projektowaniem systemów elektronicznych, a także administruje specjalistycznym oprogramowaniem EDA-CAD i siecią komputerową.  W 2020 Dariusz Obrębski dołączył do zespołu MAB CENTERA w charakterze administratora oprogramowania EDA-CAD oraz sieci komputerowej.