ZESPÓŁ

Dr inż.
Cezary Kołaciński

Dr inż. Cezary Kołaciński studiował na Politechnice Warszawskiej i uzyskał tytuł magistra w 2013 roku. Po ukończeniu studiów dołączył do Instytutu Technologii Elektronowej, jako inżynier do spraw projektowania układów scalonych. Jednocześnie rozpoczął studia doktoranckie w dziedzinie niskoszumowych obwodów odczytu THz. Badania zakończył w 2017 r. obroną rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Wielokanałowe, zintegrowane systemy odczytu dla detektorów THz opartych na FET pracujących z niemodulowanym promieniem THz”. Na początku roku 2020 dołączył do zespołu prof. Alvydasa Lisauskasa w projekcie MAB CENTERA. Pracuje nad badaniem limitów wysokiej częstotliwości tranzystorów polowych i bipolarnych tranzystorów heterozłączowych.