ZESPÓŁ

Mgr
Bożena Stoczko

Mgr Bożena Stoczko jest absolwentką administracji na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W projekcie MAB CENTERA wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe, które zdobyła w białostockim dziekanacie do sprawnej organizacji pracy Dyrekcji i pracowników naukowych. Zarówno na Politechnice Białostockiej, jak i w obecnej pracy jest ceniona za swoje kompetencje i życzliwe podejście do wszystkich pracowników. Odbyła różne szkolenia administracyjne m.in. na temat komunikacji oraz transferu technologii i własności intelektualnej.