ZESPÓŁ

Mgr inż.
Bartłomiej Stonio

Mgr inż. Bartłomiej Stonio uzyskał tytuł magistra na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w 2018 roku. Odbył sześciomiesięczną praktykę w IMEC w Belgii. Obecnie pracuje nad doktoratem z zakresu elektroniki w zakresie materiałów 2D na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych (PW). W projekcie CENTERA jest odpowiedzialny za procesy wysokotemperaturowe i osadzanie warstw.