ZESPÓŁ

Mgr
Anna Kryńska

Mgr Anna Kryńska uzyskała dyplom magistra na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. W latach 2008 – 2019 pracowała na Politechnice Białostockiej, prowadząc między innymi: studia doktoranckie oraz program Erasmus. Zajmowała się także administracyjną obsługą Studium Języków Obcych PB. Ukończyła Studia Podyplomowe na kierunku Zarządzanie Projektami Unii Europejskiej.