ZESPÓŁ

Mgr
Aleksander Cherniadev

Mgr Aleksander Cherniadev urodził się w Kirowie w Rosji. Uczył się w Vyatka Humanitarian Gymnasium, gdzie uczęszczał na zajęcia w języku angielskim. Otrzymał tytuł magistra w dziedzinie nanocząsteczek i biofotoniki na Uniwersytecie Technologii Informatycznych, Mechaniki i Optyki (Uniwersytet ITMO) w Petersburgu w Rosji i École normale supérieure Paris-Saclay w Cachan we Francji w 2019 roku. W terminie od września 2017 r. do grudnia 2017 r. studiował na Uniwersytecie Eastern Finland (UEF) Joensuu w Finlandii na Wydziale Fizyki i Matematyki w Instytucie Fotoniki. Uzyskał licencjat z fotoniki i optycznych technologii informacyjnych na Uniwersytecie Technologii Informatycznych, Mechaniki i Optyki (Uniwersytet ITMO) w Petersburgu w 2017 roku. Obecnie pracuje w projekcie MAB CENTERA nad elektrodynamicznymi aspektami oddziaływania promieniowania z dwuwymiarowym gazem elektronowym.