ZESPÓŁ

Mgr inż.
Adil Rehman

Mgr inż. Adil Rehman
Jest magistrem nauk technicznych w obszarze fizyki stosowanej. Obecnie zajmuje stanowisko asystenta w projekcie MAB CENTERA w Instytucie Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk. Jest również doktorantem Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk. W kręgu jego zainteresowań badawczych są: grafen i nowatorskie materiały 2D oraz pomiary subTHz i THz.