Zasięg badawczy

CENTERA popularyzuje wiedzę o promieniowaniu THz

Dr Maciej Haras z Grupy badawczej nr 5 zajmował się popularyzacją wiedzy podczas warsztatów dla młodzieży organizowanych w ramach projektu SON – „Kampus CEZAMAT – miejscem inspiracji i edukacji. Sztuka przyciągania do nauki i wiedzy”, który jest częścią programu Ministerstwa Edukacji i Nauki "Społeczna odpowiedzialność nauki”.

W trakcie pokazów Maciej opowiadał młodzieży o metodach przetwarzania różnych form energii w energię elektryczną oraz prezentował zagadnienia z zakresu podstaw promieniowania THz i RF.

Zdj. Dr Maciej Haras podczas warsztatów popularyzacji nauki.