Zasięg badawczy

Gratulacje dla nowego doktora Ivana Yaniuka

Z ogromną radością informujemy, że nasz kolega mgr Ivan Yahniuk obronił rozprawę doktorską p.t. "Hydrostatic pressure- and temperature-driven topological properties of HgTe/HgCdTe quantum wells". Promotorem Ivana był prof. Wojciech Knap. Rolę recenzentów pełnili: dr hab. Dmitry Khokhlov (M.V. Lomonosov Moscow State University) oraz prof. dr hab. Grzegorz Karczewski (Instytut Fizyki PAN).

Gratulacje dla Ivana!

Źródło: CENTERA