Zasięg badawczy

Lawendowy Szczyt Huawei

Prof. Wojciech Knap wystąpił w roli mówcy podczas Lavender Summit 2021. Beyond Excellence: Innovative health. Technology and Mathematical Foundations. Podczas szczytu organizowanego przez firmę Huawei lider projektu opowiadał o badaniach realizowanych w projekcie CENTERA oraz technologii Si-CMOS wykorzystywanej do obrazowania THz.