ZASIĘG BADAWCZY

FNP doceniła najnowsze osiągnięcia CENTER-y

Naukowcy z Centrum Badań i Zastosowań Terahercowych CENTERA w Warszawie, utworzonego w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, odkryli możliwość wzmacniania fal terahercowych przez nanostruktury grafenowe w temperaturze pokojowej. Odkrycie to otwiera drogę do opracowania różnorodnych nowatorskich technologii, wykorzystujących promieniowanie terahercowe. Czym ono w ogóle jest i jakie może mieć zastosowania?

Promieniowanie terahercowe (THz) to fale umiejscowione w zakresie częstotliwości leżącym pomiędzy mikrofalami a promieniowaniem podczerwonym. Oznacza to, że częstotliwości  1THz odpowiada długość fali około 0,3 mm, i z tego względu fale terahercowe nazywane są także falami submilimetrowymi. Dotychczas były one wykorzystywane przez ludzkość sporadycznie, jedynie przez astronomów do obserwacji odległych zakątków wszechświata. Jednak  promieniowanie terahercowe nadaje się również m.in. do prześwietleń i analizy składu wielu materiałów (jak plastik, papier, tkaniny, drewno) oraz do szybkiego przekazywania informacji – szybszego niż obecnie 4G. Przyszłe technologie 5G i 6G komunikacji bezprzewodowych będą używały fal terahercowych jako nośników informacji. „Potencjał aplikacyjny fal THz wynika z ich bardzo interesujących właściwości, np. z łatwości przenikania przez większość materiałów niemetalicznych. W przeciwieństwie do promieniowania rentgenowskiego i ultrafioletowego, nie są one szkodliwe dla ludzi i zwierząt, a ponadto rozprzestrzeniają się w powietrzu, zapewniając wizję w trudnych warunkach atmosferycznych lub przenosząc ogromną ilość informacji. Dlatego w wielu warunkach mogą zastąpić promieniowanie rentgenowskie lub prowadzić do całkowicie nowych zastosowań” – mówi prof. dr hab. Wojciech Knap.

Artykuł na stronie FNP