ZASIĘG BADAWCZY

Nagroda w konkursie Innowator Mazowsza

Z radością informujemy, że badaczka CENTER-y dr Aleksandra Maria Krajewska zajęła II miejsce w konkursie „Innowator Mazowsza”. Wydarzenie, które od 11 lat odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, promuje utalentowanych młodych ludzi, którzy pozytywnie wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców Mazowsza i przyczyniają się do szybkiego rozwoju ekonomiczno-społecznego regionu. Dr Krajewska otrzymała nagrodę za pracę doktorską pt. „Modyfikacja struktur grafenowych do zastosowania w fotonice i elektronice”. Do konkursu zgłoszonych zostało ponad 40 projektów z wielu dziedzin nowoczesnej nauki i technologii takich, jak: przemysł kosmiczny, inżynieria nowych materiałów, biotechnologia oraz diagnostyka obrazowa. Przedmiotem innowacyjnych działań dr Aleksandry Krajewskiej był grafen, czyli jedna z alotropowych odmian węgla, charakteryzująca się wysoką przewodnością elektryczną i cieplną, a także wytrzymałością mechaniczną. W wyniku badań powstała folia grafenowa (grafen wielowarstwowy), która może być stosowana m.in. w laserach femtosekundowych jako tzw. nasycalny absorber.  Lasery do generacji ultraszybkich "femtosekundowych" impulsów światła mogą znaleźć zastosowanie jako nowoczesne rozwiązania w medycynie, np. w chirurgii czy w kosmetologii jako bardzo precyzyjny skalpel optyczny. Jest to też bardzo dobre narzędzie do obróbki, cięcia, wykonywania precyzyjnych mikrowierceń czy mikrootworów w materiałach takich jak stal, aluminium czy plastik. Bardzo krótkie impulsy mają też duże znaczenie dla naukowców, np. do diagnostyki materiałów.

https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/innowator-mazowsza/xi-edycja-konkursu-2.html