ZASIĘG BADAWCZY

Patronat Instytutu Francuskiego nad CENTERA THz DAYS

W październiku 2019 roku odbyło się wydarzenie mające na celu promocję projektu w międzynarodowym środowisku R&D. CENTERA THz Days zostały objęte patronatem Instytutu Francuskiego. Wyrazem uznania dla tego prestiżowego spotkania naukowców z kilku krajów Europy (w tym kilkunastu najważniejszych ośrodków naukowo-badawczych z Francji), USA i Chin było przyznanie statusu oficjalnego wydarzenia Polsko-Francuskiego Roku Nauki. Gościem honorowym był Christophe Paoli, Attache’ ds. współpracy akademickiej w Polsce. Wśród gości byli również: Dr Anna Plater-Zyberk, Dyrektor Biura ds. Współpracy z Zagranicą Polskiej Akademii Nauk; Prof. Niels Keller, Dyrektor CNRS; Prof. Maciej Żylicz, Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Prof. Izabella Grzegory Dyrektor IWC PAN oraz Dr. Frédéric Teppe, Dyrektor sekcji francuskiej LIA TERAMIR. Gospodarzami wydarzenia byli prof. Wojciech Knap i prof. Tomasz Skotnicki, którzy zaprezentowali najważniejsze założenia R&D CENTERY.  W programie znalazły się m.in. prezentacje jednostek badawczo-rozwojowych oraz ich osiągnięć i programów naukowych, jak również zwiedzanie  laboratoriów.  Podczas kilkunastu sesji tematycznych naukowcy CENTER-y zaprezentowali swoje osiągnięcia po pierwszym roku funkcjonowaniu projektu.

Linki związane z wydarzeniem:

https://www.fnp.org.pl/konferencja-centera-thz-days/

http://www.celta-itn.eu/dissemination/invited-and-plenary-talks.html

https://twitter.com/cpaoli/status/1184387475843801088

http://pirbinstytut.pl/index.php/centera-thz-days

https://www.unipress.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1999%3Acentera-thz-days-&catid=18%3Aunipress-highlights&Itemid=19&lang=en