ZESPÓŁ

Mgr inż.
Ivan Yahniuk

Mgr inż. Ivan Yahniuk uzyskał tytuł magistra w dziedzinie fizyki półprzewodników na Wydziale Elektroniki Narodowego Uniwersytetu Iwana Franki w Lwowie w 2013 roku. Obecnie jest zatrudniony w Instytucie Wysokich Ciśnień PAN, w projekcie MAB CENTERA, a także w Laboratorium Badań Kriogenicznych i Spintronicznych (SL3) Instytutu Fizyki PAN. Jego główne zainteresowania naukowe obejmują: fizykę urządzeń półprzewodnikowych, wysokie ciśnienie oraz materiały topologiczne.