ZESPÓŁ

Mgr inż.
Kamil Kotra

Mgr inż. Kamil Kotra ukończył  studia na wydziale Inżynierii Materiałowej na Politechnice Warszawskiej ze specjalizacją nanotechnologie i nanomateriały. Prowadził studia interdyscyplinarne na wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych gdzie badał wpływ temperatury na nanometryczne przyrządy VeSFET. Przez ostatni rok uczestniczył w projekcie strategicznym Politechniki Warszawskiej: „Symulacja fizyki źródeł rozproszonej energii” pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Tomasza Skotnickiego. Zajmuje się symulacjami komputerowymi w programach Sentarus i COMSOL Multiphysic.