ZESPÓŁ

Dr
Juan Antonio Delgado Notario

Doktor Juan Antonio Delgado Notario uzyskał tytuł magistra w 2014 roku, a stopień doktora w 2019 roku na Uniwersytecie w Salamance w Hiszpanii. W 2019 roku dołączył do grupy prof. Taiichi Otsuji do JSPS (Japońskie Towarzystwo Promocji Nauki) jako pracownik naukowy RIEC, Tohoku University. Zajmował się wytwarzaniem nowych urządzeń do detekcji i emisji promieniowania THz na bazie grafenu. Od lutego 2021 r. dołączył do projektu CENTERA w Instytucie Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie, gdzie pracuje nad nowymi urządzeniami opartymi na materiałach 2D dla technologii THz.