ZESPÓŁ

Dr
Ewelina Karpierz

Dr Ewelina Karpierz ukończyła studia na kierunkach: Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, a także Inżynieria Nanostruktur, makrokierunek na Wydziale Fizyki i Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2019 roku obroniła doktorat na Politechnice Warszawskiej, po czym dołączyła do grupy MAB CENTERA. Zajmuje się badaniami nad układami opartymi na dwuwymiarowych heterostrukturach krystalicznych.