ZESPÓŁ

Dr
Dmitriy Yavorskiy

Mgr inż. Dmitriy Yavorskiy jest doktorantem piątego roku na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania w grupie THz Lab pod kierunkiem profesora Jerzego Łusakowskiego. Jego praca jest związana przede wszystkim z fizycznymi zjawiskami detektorów i emiterów THz, takimi jak: wzbudzenie magnetoplazmy w 2DEG, przejścia cyklotronowe, efekt Gunna lub efekt Smitha-Purcella. Zbudował wiele zestawów eksperymentalnych do wykrywania i emisji struktur półprzewodnikowych i urządzeń z materiałów sypkich krzemu, GaAs, GaN i CdTe oraz systemów 2D. Jego badania obejmują szeroką gamę różnych technik pomiarowych, takich jak magnetospektroskopia terahercowa, fotoprzewodzenie terahercowe, emisje terahercowe i pomiary transportu w temperaturach kriogenicznych lub pokojowych oraz w wysokich polach magnetycznych.