ZASIĘG BADAWCZY

FNP doceniła najnowsze osiągnięcia CENTER-y

Naukowcy z Centrum Badań i Zastosowań Terahercowych CENTERA w Warszawie, utworzonego w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, odkryli możliwość wzmacniania fal terahercowych przez nanostruktury grafenowe w temperaturze pokojowej. Odkrycie to otwiera drogę do opracowania różnorodnych nowatorskich technologii, wykorzystujących promieniowanie terahercowe. Czym ono w ogóle jest i jakie może mieć zastosowania?

Czytaj więcej