ZESPÓŁ

Dr
Wołodymyr A. Petriakov

Dr. Wołodymyr A. Petriakow uzyskał dyplom z inżynierii radiowej na Politechnice Kijowskiej na Ukrainie w 1974 roku. W latach 1974-1979 pracował w Biurze Projektowym (Swietłowodsk, Ukraina). Doktorat z dielektryków i półprzewodników uzyskał w Leningradzkim Instytucie Politechnicznym w 1986 roku. W tym samym czasie pracował w Zakładzie czystych metali Swietłowodsk w okresie 1979-1988. Od 1988 do 2007 był pracownikiem naukowym, a następnie kierownikiem Pracowni fotodetektorów podczerwieni na materiałach CdxHg1-xTe w Specjalnym Biurze Projektowo-Technologicznym Instytutu Fizyki Półprzewodników NAS Ukrainy.

W latach 2010-2013 pracował jako starszy pracownik naukowy w Katedrze Fizyki i Technologii Układów Niskowymiarowych w V.E. Instytut Fizyki Półprzewodników im. Lashkariova. Tam był zaangażowany w rozwój i badania detektorów i anten dla zakresu częstotliwości terahercowych. Od 2014 roku pracuje jako starszy pracownik naukowy w Zakładzie Technologii Plazmowej Instytutu Badań Jądrowych NAS Ukrainy. Tam zajmował się rozwojem technologii wytwarzania oraz badaniem metalowych i półprzewodnikowych mikropaskowych detektorów promieniowania jonizującego.

Od czerwca 2022 Volodymyr Petriakov dołączył do Projektu CENTERA w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze obejmują technologię cienkowarstwową MCT dla detektorów terahercowych.