ZESPÓŁ

Prof. dr hab.
Valeri Mikhnev

Prof. dr hab. Valeri Mikhnev ukończył studia na Wydziale Fizyki Radiowej Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu w 1979 r. W roku 2003 uzyskał stopień doktora nauk technicznych w Instytucie Fizyki Stosowanej Narodowej Akademii Nauk Białorusi. Od 1979 do 2011 r. był pracownikiem naukowym, a następnie kierownikiem Laboratorium Metod Mikrofalowych do Badań Nieniszczących w Instytucie Fizyki Stosowanej Narodowej Akademii Nauk Białorusi w Mińsku. W latach 2011-2013 pracował na Uniwersytecie Aalto w Finlandii, gdzie badał zaawansowane metody obrazowania mikrofalowego, podpowierzchniowego przetwarzania sygnałów radarowych i ultraszerokopasmowych anten mikrofalowych. Następnie w okresie od 2014 do 2019 pełnił rolę profesora wizytującego na Uniwersytecie w Oulu w Finlandii, gdzie zajmował się opracowywaniem metod pulsacyjnego obrazowania terahercowego i technik pomiarowych opartych na quasi-optycznych prowadnicach wiązek i falowodów dielektrycznych. W styczniu 2020 r. dołączył do projektu MAB CENTERA. Jego zainteresowania badawcze obejmują: metody fal milimetrowych do  badań nieniszczących i obrazowania, pomiary materiałów dielektrycznych w wolnej przestrzeni oraz problemy odwrotne.