ZESPÓŁ

Dr inż.
Piotr Wiśniewski

Dr inż. Piotr Wiśniewski tytuł doktora inżyniera uzyskał na Politechnice Warszawskiej w 2020 roku. W 2013 roku odbył 6-miesięczny staż w IMEC w Belgii. Zajmował się tam urządzeniami plazmowymi do wytwarzania zaawansowanych układów CMOS. Obecnie zatrudniony jest w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, Politechniki Warszawskiej, a także w Centrum Badań i Zastosowań Terahercowych (MAB CENTERA) w Instytucie Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk. Jego zainteresowania badawcze obejmują fizykę i modelowanie urządzeń półprzewodnikowych ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych ze zjawiskami kwantowo-mechanicznymi oraz technologią półprzewodnikową.