ZESPÓŁ

Doktor nauk technicznych
Paweł Bajurko

Paweł Bajurko uzyskał tytuł magistra inżyniera a następnie doktora nauk technicznych w zakresie telekomunikacji na Politechnice Warszawskiej (PW) odpowiednio w 2004 i 2012 roku. Od 2012 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym PW, a od 2022 jest związany zawodowo z IWC PAN. Jego zainteresowania naukowe obejmują techniki pomiarowe w zakresie mikrofal i fal milimetrowych, badania materiałowe, projektowanie anten i systemy lokalizacyjne. W Projekcie CENTERA zajmuje się m.in. projektowaniem i badaniami eksperymentalnymi przyrządów na bazie GaN pracujących w zakresie od częstotliwości mikrofalowych do sub-THz.