ZESPÓŁ

Mgr
Maria Szoła

Mgr Maria Szoła jest doktorantką w Instytucie Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk. Jej badania koncentrują się na pomiarach magnetospektroskopii THz i pomiarach transportu magnetycznego pod ciśnieniem hydrostatycznym. Studia magisterskie ukończyła z wyróżnieniem na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jej projekt badawczy polegał na optycznie stymulowanej luminescencji azotku boru, jako dozymetrycznej metody promieniowania rentgenowskiego. W latach 2017-2019 pracowała w Laboratorium Spektroskopii THz. Jej badania dotyczyły luminescencji domieszkowanych modulacją struktur 2D w temperaturach kriogenicznych i wysokich polach magnetycznych ze wzbudzeniem THz.