ZESPÓŁ

Dr
Marcin Białek

Dr Marcin Białek uzyskał doktorat na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w 2016. Jego praca doktorska dotyczyła rezonansów magnetoplazmowych w dwuwymiarowym gazie elektronowym w heterostrukturach GaAs/AlGaAs of wysokiej ruchliwości elektronów. W latach 2016-2022 odbył staż doktorski na Politechnice Federalnej w Lozannie (EPFL) w Szwajcarii, gdzie zajmował się spektroskopią THz rezonansów antyferromagnetycznych i ich sprzężeniem z modami wnęk elektromagnetycznych.