ZESPÓŁ

Dr inż.
Maciej Haras

Dr inż. Maciej Haras urodził się w Gdańsku w 1984 roku. Tytuł magistra inżyniera energoelektroniki na Politechnice Gdańskiej i Politechnice w Grenoble uzyskał w 2008 roku. Jego doktorat z nanotechnologii na Université Lille-1 (2016 r.) za badania generatorów termoelektrycznych na bazie krzemu, został ogłoszony najlepszym doktoratem (nagroda z Université Catholique de Lille). W roku 2011 dołączył do STMicroelectronics R&D, gdzie pracował nad sposobami pozyskiwania energii dla urządzeń pracujących w sieci IoT (Internet of Things). W 2014 roku rozpoczął pracę w IEMN, gdzie badał kompatybilne z CMOS generatory termoelektryczne i właściwości mechaniczne nanodrutów krzemowych. Obecnie pracuje w projekcie MAB CENTERA, a także jako adiunkt w Politechnice Warszawskiej.