ZESPÓŁ

Prof. dr hab.
Jerzy Łusakowski

Prof. dr hab. Jerzy Łusakowski ukończył studia magisterskie i obronił pracę doktorską na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku swej kariery zawodowej związany jest ze spektroskopią półprzewodników i struktur półprzewodnikowych w zakresie THz, ale prowadził badania także w dziedzinie magnetoluminescencji i magnetotransportu struktur dwuwymiarowych.

Odbył długoterminowe staże naukowe w Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych w Grenoble i na Uniwersytecie Montpellier II. Obcenie jego główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół tematyki wzbudzen plazmonowych i rezonansu cyklotronowego w strukturach dwuwymiarowych.