ZESPÓŁ

Prof. IWC, dr hab. inż.
Grzegorz Cywiński

Prof. IWC, dr hab. inż. Grzegorz Cywiński od 25 lutego 2020 r. Profesor Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk. Od 2015 pełni rolę adiunkta i zastępcy Kierownika Laboratorium TeraGaN w Instytucie Wysokich Ciśnień PAN. W roku 2004 obronił doktorat z dziedziny fizyki półprzewodników w Instytucie Fizyki PAN. W 1995 roku otrzymał licencjat i tytuł magistra inżyniera w dziedzinie mikroelektroniki i przyrządów półprzewodnikowych oraz uzyskał dyplom z wyróżnieniem w Petersburgu w Rosji. Posiada dwudziestokilkuletnie doświadczenie w wielu dziedzinach nauki i inżynierii: epitaksji wiązki molekularnej (azotki, tellurki, selenki, grafen, etc.), w pracy z optycznymi przyrządami na bazie GaInN/AlInGaN pracujących w telekomunikacyjnych długościach fal, tranzystorami HEMT GaN/AlGaN pracujących dla zakresów mikrofal i teraherców oraz w pracy z lateralnymi diodami Schottky’ego na bazie 2DEG GaN/AlGaN, które są potencjalnie użyteczne do powielania częstotliwości oraz mieszania sygnałów na wysokich częstotliwościach. Obecnie zajmuje się m.in. przyrządami FinFET oraz „edgeFET” na bazie 2DEG GaN/AlGaN do badań i zastosowań w technologii wysokiej częstotliwości.