ZESPÓŁ

Dr hab.
Danyila Oliinyk

Dr hab. Danyila Oliinyk ukończyła w 1977 roku Politechnikę Lwowską (Wydział Elektrofizyki) na kierunku urządzenia elektroniczne i uzyskała kwalifikacje inżyniera elektronika. Pracę doktorską na temat: „Marketing inwestycyjny i jego zastosowanie w podnoszeniu efektywności tworzenia infrastruktury rynkowej” obroniła w 1997 r. Tytuł doktora uzyskała w 2006 r. na Państwowym Uniwersytecie Informacyjno-Komunikacyjnym (Ukraina) za rozprawę naukową „Wsparcie inwestycyjne dla zrównoważonego rozwoju sektora telekomunikacyjnego na Ukrainie”.

Od 2000 roku pracowała jako zastępca szefa Ukraińskiego Państwowego Centrum Częstotliwości Radiowych, zastępca dyrektora Departamentu Państwowej Komisji Regulacji Komunikacji Ukrainy, zastępca Państwowego Komitetu Ukrainy ds. Regulacji Technicznych i Polityki Konsumenckiej. Od 2015 roku pracuje jako główny badacz w Narodowym Instytucie Studiów Strategicznych. W latach 2002-2006 reprezentowała Ukrainę w ramach ITU-T SG3: Zasady taryfowe i księgowe oraz zagadnienia gospodarcze i polityczne w międzynarodowej telekomunikacji/ICT.

Jest autorką ponad 120 artykułów, autorką i współautorką pięciu monografii. Praca „Stworzenie krajowego systemu zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną” jest rekomendowana do Nagrody Państwowej w dziedzinie nauki i techniki. Jej zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, transformacji cyfrowej w dziedzinie telekomunikacji oraz infrastruktury cyfrowej. W listopadzie 2022 dołączyła do projektu MAB CENTERA. Obecnie zajmuje się m.in. badaniami i rozwojem urządzeń radioelektronicznych do tworzenia struktury cyfrowej systemu transmisyjnego w zakresie częstotliwości terahercowych.