ZESPÓŁ

Mgr
Aleksandra Przewłoka

Mgr Aleksandra Przewłoka urodziła się w Puławach w 1993 r. W 2019 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku biologia na Uniwersytecie Łódzkim. W 2017 roku obroniła tytuł inżyniera na kierunku chemia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Obecnie uczęszcza do Szkoły Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej. Od 2013 do 2019 roku pracowała w Sieci Badawczej Łukasiewicz w Instytucie Materiałów Elektronicznych w Warszawie. Od października 2019 roku jest zawodowo związana z Centrum Badań i Zastosowań Technologii Terahercowych (MAB CENTERA). Jej obecne zainteresowania naukowe koncentrują się na badaniu właściwości nanomateriałów węglowych (zwłaszcza grafenu i nanorurek węglowych) oraz modyfikacji chemicznej tych materiałów w celu poprawy ich właściwości optoelektronicznych.