ZESPÓŁ

Prof. dr hab.
Wojciech Knap

Prof. dr hab. Wojciech Knap uzyskał tytuł magistra i doktora na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jego doktorat dotyczył właściwości terahercowych (dalekiej podczerwieni) półprzewodników o wąskiej szczelinie HgTe i InSb. Po uzyskaniu tytułu Doktora (1985) otrzymał stanowisko Profesora na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Fizyki. W 1987 r. przeniósł się do Francji, aby pracować jako Profesor Nadzwyczajny na Uniwersytecie w Montpellier, w Laboratorium Wysokich Pól Magnetycznych w Grenoble, oraz w Laboratorium Impulsowych Pól Magnetycznych w Toulouse. W 1992 roku uzyskał stałe stanowisko we Francuskim Narodowym Centrum Badań Naukowych – CNRS – Montpellier. Pracował jako międzynarodowy badacz (visiting researcher) w Instytucie Politechniki w Rensselaer, Troy w stanie Nowy Jork oraz na Uniwersytecie Tohoku, w Sendai w Japonii. Jego najważniejsze zainteresowania naukowe oraz działalność koncentrują się wokół badań właściwości półprzewodników w dalekiej podczerwieni (promieniowanie terahercowe), a w szczególności wokół podstawowej fizyki i zastosowań wzbudzania plazmy terahercowej w nanostrukturach. Obecnie jest liderem międzynarodowego projektu badawczego MAB CENTERA i wraz z Prof. Tomaszem Skotnickim kieruje działaniami badawczo-rozwojowymi w zakresie nauk podstawowych i zastosowań promieniowania terahercowego.