Zasięg badawczy

Zespół CENTERA SCAN zajął II miejsce w Hackatonie Smart City Innovation Ecosystem!

W dniach 28.05-30.05.2021 odbył się Hackaton organizowany w ramach Smart City Innovation Ecosystems Festival.

https://smartfestival

Do konkursu zgłosiło się 8 drużyn. Liderką polsko-ukraińsko-białorusko-pakistańskiego zespołu CENTERA Scan była menadżerka projektu MAB CENTERA Katarzyna Kołys, która podczas finału zaprezentowała pomysł na prototyp terahercowego szybkiego skanera pocztowego. Podczas maratonu wspierała ją Yevhenia Sukhovii, która pomagała w przygotowaniu prezentacji finałowej. Maciej Krajewski opracował badanie rynku, doktorant Adil Rehman dzielił się wiedzą dotyczącą promieniowania terahercowego, prof. Valerii Mikhnev wspomagał zespół swoją wiedzą inżynierską. Prof. Wojciech Knap lider projektu MAB CENTERA przekazywał cenne informacje na temat skanera pocztowego i nieustannie wspierał zespół podczas hackatonu. Ciężka praca zespołu i dobrze przygotowany końcowy „pitch” doprowadziły do sukcesu.

Zespół CENTERA Scan zajął drugie miejsce i otrzymał zaproszenie na spotkanie z przedstawicielami Venture Capital z Krakowa. Ta nagroda otwiera szanse na zdobycie finansowania na budowę prototypu szybkiego, pocztowego skanera terahercowego. Wartością dodaną jest wiedza biznesowa, którą członkowie zespołu zdobywali podczas warsztatów na temat Lean Canvas, Design Thinking oraz Sztuki Pitchingu. Podczas hackatonu Katarzyna Kołys przeprowadziła wiele rozmów z mentorami, przedstawicielami Miasta Warszawy oraz osobami reprezentującymi fundusze Venture Capital. Wszystkie pomysły zostaną omówione i ocenione pod kątem możliwości realizacji w CENTERA Labs.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6805406873848745984/