Zasięg badawczy

Pierwsze publikacje w 2021 roku!

1. Homodyne Spectroscopy with Broadband Terahertz Power
Detector Based on 90-nm Silicon CMOS Transistor
Kestutis Ikamas, Dmytro B. But and Alvydas Lisauskas

https://www.mdpi.com/2076-3417/11/1/412

2. Effect of ultraviolet light on 1/f noise in carbon nanotube networks
A. Rehman, S. Smirnov, A. Krajewska, D. B. But, M. Liszewska, B. Bartosewicz, K. Pavlov, G. Cywinski, D. Lioubtchenko, W. Knap, S. Rumyantsev

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025540820315749?via%3Dihub#!